Project Resultaat Document Samen bewust veilig beschikbaar op Intranet Chemelot

10 januari 2022|Nieuws

Begin oktober 2021 heeft het programmateam van ‘Samen bewust veilig’ de projectresultaten van de werkgroepen overgedragen aan de bedrijven die op het Chemelot-terrein zijn gevestigd. Dit vond plaats aan de hand van een symbolische toolbox. Alle Chemelot-bedrijven beschikken over de middelen om de projectresultaten de komende jaren op te nemen in hun VGM-plannen. In het Project Resultaat Document is meer informatie te vinden over het programma ‘Samen bewust veilig’, de werkstromen, werkgroepen en resultaten.

Het Project Resultaat Document is te vinden via Downloads – Project Resultaat Document Samen bewust veilig.

Samen bewust veilig
In 2016 presenteerden we het visiedocument ‘Chemelot 2025’, gericht op de toekomst van het Chemelot-terrein. Een document dat tot stand kwam na een intensieve reflectie van de grotere bedrijven op het terrein en Brightlands Chemelot Campus. De Chemelot-bedrijven onderschrijven en ondersteunen deze ambitie om de meest duurzame en competitieve chemie- en materialensite van West-Europa te willen zijn in 2025. 

Binnen deze visie was het onderdeel veiligheid niet expliciet als ambitie opgenomen. Veiligheid is topprioriteit op het Chemelot-terrein en blijft dat ook voor alle partijen op Chemelot. Op weg naar 2025 heeft Chemelot een aantal ervaringen opgedaan rondom veiligheid. Ervaringen die iedereen op Chemelot betreurt en waarvan de absolute overtuiging is dat je deze moet voorkomen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) vormde, na onderzoek, in 2018 een beeld over de gebeurtenissen en liet ons weten dat we méér kunnen verbeteren aan ons veiligheidsniveau. Met de sterke uitgangspositie van Chemelot willen én moeten we ook een voorbeeld zijn voor de hele chemiesector in Nederland. Dit leidde tot de reflectie bij de Chemelot-bedrijven tot een toevoeging van een uitdagende doelstelling aan de Chemelot 2025 ambitie. Chemelot wil niet alleen de meest duurzame en competitieve site van West-Europa zijn, maar ook de meest veilige. 

Om deze uitdaging te kunnen realiseren, ging vanaf de zomer 2018 het programma ‘Samen bewust veilig’ van start. Binnen dit programma is met meer dan 100 medewerkers, afkomstig vanuit een groot aantal bedrijven op Chemelot, gewerkt aan verbeteringen op drie hoofdthema’s: leiderschap, aansturing en processen en ontwerpen en bedrijven van fabrieksinstallaties. Uit het intensieve traject zijn veel praktische voorstellen en aanbevelingen gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de drie woorden ‘Samen bewust veilig’ inmiddels als een huis staan en een logische en uitgekiende leidraad vormen voor iedereen die op Chemelot werkt. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Samen bewust veilig (SBV).

Samen doen we het bewust veilig
Aan de hand van het Project Resultaat Document kunnen alle bedrijven en medewerkers op het Chemelot-terrein zelf verantwoordelijkheid nemen om de instructies, best practices, trainingen en dergelijke vanuit Samen bewust veilig te implementeren en daarmee effectief een bijdrage te leveren om de meest veilige chemie- en materialensite van West-Europa te worden!